[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [X] [Y] [Z]

scando, ndi, nsum, 3.

1) k. felhág, -lép, in aggerem, ad nidum; átv. ért. felemelkedik, supra principem.

2) cs. -ra, -re hág, lép, malos, navem, arcem, cubile.

3) verset tagol, tag és mérték szerint mond el; innen tréfásan köszvényes emberről: scandere qui nescis versiculos laceras.