[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [X] [Y] [Z]

minister, stri, hn. [manus]

1) (költ.) kézbe adó, kézhez nyujtó v. szolgáltató, segédkező: m. Falerni = pohárnok, ales m. fulminis, sas, mely Jupiternek a villámot nyujtja.

2) átalán inas, szolga, udvarló (sajátlag szabad ember és önkéntes, vesd ö. servus stb.), innen átalán (alárendelt) segéd, szolga, előmozdítója valamely dolognak, segéd (vesd ö. adjutor): mm. imperii, helytartó alatt levő tisztviselők, hivatalbeliek, éppen így mm. regis; mm. legum, tanácsbeliekről; m. sermonum alkudozó, alkár; mm. libidinis, scelerum; czinkos, éppen így m. esse in maleficio; Hannibale ministro, Hannibal segítségével és tanácsával, (költ.) baculo m. botra támaszkodva.

3) (költ.) mint mn. lumina ministra propositi, a czélt, szándékot gyámolító szemei valakinek.