Finály Henrik: A latin nyelv szótára


A latin nyelv szótára

a kútfőkből

a legjobb és legújabb szótárirodalomra támaszkodva

összeállította

Dr. Finály Henrik

a kolozsvári Kir. Ferencz József Egyetem nyilv. rendes tanára stb.

Budapest

Franklin Társulat

Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda

1884.


szövegrögzítés: Arcanum Adatbázis Kft. és Scriptum Informatika Rt.

XML konverzió, webprogramozás: Király Péter (Tesuji S.r.l.).

a MEK-változatot támogatta: Internet Szolgáltatók Tanácsa


címlap | előszó | rövidítésjegyzék | a szótáríró | szótári rész